درباره ما

درباره ما و خدمات ما

درباره ما

– فروش پروژه های دانشجویی وکاربردی طراحی سایت و اندروید
– فروش فایل ها کاربردی
– انجام پروژه های دانشجویی طراحی سایت و اندروید
– انجام پروژه های  غیردانشجویی سفارشی طراحی سایت

-انجام کلیه پاورپوینت های دانشجویی وغیر دانشجویی

-تایپ مقالات دانشجویی و غیردانشجویی

×